Mireille Mom Uitvaartverzorging

Wensen vastleggen

mementumWensen vastleggen in Mementum

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen uw uitvaart te plannen, zonder dat er al sprake is van een daadwerkelijk overlijden. Wij nemen graag de tijd om persoonlijk van u te horen hoe wij het afscheid volgens uw persoonlijke wensen invulling kunnen geven.

Voorbespreken

Iemand die weet dat hij of zij gaat sterven, wil soms zelf de uitvaart met een uitvaartbegeleider bespreken. Het hebben van de regie kan zeer helpend zijn, het kan u en uw naasten veel rust geven als alle wensen voor wat betreft de begrafenis of crematie, de manier van opbaren, de locatie van de dienst, de muziek en veel meer details zijn doorgesproken en papier staan.

Neemt u gerust contact met ons op wanneer u wilt nadenken, wensen vast wil leggen of wanneer u over dit onderwerp wilt spreken in een veilige en warme setting.